Hwa Chong Infocomm & Robotics Society

Members

Our IRS family over the years
(Find out about our ExCo structure under About Us!)
 • Amadeus Aristo Winarto
 • Benjamin Luo
 • Chai Yi Chen
 • He Shaoliang
 • Justin Sim
 • Leonard Ong
 • Leong Deng Jun
 • Lim An Jun
 • Lye Wen Jun
 • Ng Yu Peng
 • Ngo Phuc Cuong
 • Seah Zi Xiang
 • Sun Yiran
 • Teow Hua Jun
 • Than Duc Huy
 • Tong Zheng Hong
 • Wong Jia Yi
 • Wong Ying Yee
 • Yang Yue
 • Ho Xu Yang, Damian
 • Lee Ian Ee
 • Leong Xin Lei
 • Liew Zhao Wei (~zwliew)
 • Sheyuan Yeo
 • Silas Yeo Shuen Yu
 • Tan Wei Seng
 • Teoh Xu En
 • Toh Jing Hua
 • Zhang Chenxin
 • Pan Taixi
 • Ng Ho Chi
 • Eleanor (~eleanor)
 • Bailin
 • Seung Ha
 • Lena
 • Christopher
 • Ruida
 • Jet Tan
 • Joshua
 • Skyler
 • Mei An
 • Yi Dah
 • Jue Yu
 • Juay Hee
 • Ying Keat